Winterkaart


(Foto: Bill Wei)

 

Bij Tie-Breakers kun je als niet-lid een winterpas kopen waarmee je van 1 oktober tot en met 31 maart op onze buitenbanen kunt spelen. Je kunt ook een binnenbaan huren, klik hier.

Winterkaart:

 • Kosten: € 85,-
 • Inschrijving : vanaf 1 september - Stuur een mail met de volgende informatie naar info@tiebreakers.nl :

  • Naam, Voornaam
  • Woon adres
  • E-Mail adres
  • (Mobiele) Telefoonnr.
  • Geboorte datum
  • Pasfoto/ foto van gezicht
  • IBAN-nr met je toestemming dat wij € 85.- per automatische incasso 
  •      mogen afschrijven

 • N.b. Helaas kun je niet meer met je eigen KNTLB-pas (van de vereniging waar je 's zomers speelt) bij ons afhangen. Je krijgt van ons een winterpas.
 • Zodra je ingeschreven bent, krijgt je hiervan een bevestigingsmail. Op vertoon van deze bevestigingsmail ligt je winterpas klaar om afgehaald te worden bij de bar in ons clubhuis.  

Algemene Voorwaarden Winterkaart

1. Met een lidmaatschap van T.V. Tie-Breakers kun je het hele jaar door buiten tennissen op onze gravelbanen. Voor niet-leden is het mogelijk een winterkaart te kopen. 

2. De winterkaart geeft speelrecht op de daartoe aangewezen buitenbanen vanaf 1 oktober 2019 tot en met 31 maart 2020 tussen 09.00-23.00 uur. 

3. De kosten van de winterkaart zijn: € 85,-  

Automatische incasso en inlevering van een pasfoto zijn verplicht. Deze kaart kan de volgende winterseizoenen opnieuw worden gebruikt na betaling van de dan geldende winterbijdrage.

4. De winterkaart kan alleen aangevraagd worden via dit e-mailadres, info@tiebreakers.nl

5. De winterkaart is persoonsgebonden en mag alleen worden gebruikt door de desbetreffende pashouder.

6. Het is niet toegestaan dat houders van een winterkaart professioneel tennisonderricht (laten) verzorgen, tenzij het bestuur van T.V. Tie-Breakers hiervoor toestemming heeft verleend.

7. Houders van een winterkaart kunnen gebruikmaken van de beschikbare faciliteiten in het clubhuis van de vereniging.

8. Winterkaarthouders kunnen een ander introduceren onder dezelfde voorwaarden als de leden van T.V. Tie-Breakers dat wil zeggen: - onbeperkt introduceren maar maximaal één introducé per keer - kosten van € 7,50 per keer ongeacht de speelduur - introduceren is niet mogelijk op dagen met georganiseerde activiteiten

9. De buitenbanen zijn per winterseizoen gemiddeld 6 weken niet bespeelbaar in verband met slechte weersomstandigheden zoals vorst, sneeuw et cetera. Er is geen kostenreductie als de banen wegens weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn.

10. Winterkaarthouders kunnen niet deelnemen aan toernooien.

11. Winterkaarthouders kunnen zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven voor tennislessen. Neem daarvoor contact op met tennisschool CiC, zie de pagina over lesinformatie, klik hier.


Speelbeperkingen
 

Indien een van onderstaande omstandigheden zich voordoen kan het speelrecht worden opgeschort, beperkt of niet toegestaan worden. Hiervoor is geen restitutie mogelijk.

1. Indien het vanwege weersomstandigheden (o.a. vorst in de grond of na regen) schadelijk is voor de tennisbaan, dit naar het oordeel van de groundsman en/of een bestuurslid dan wel een door het bestuur daartoe gemachtigde persoon.
Als een binnenbaan vrij is bij slecht weer kan men de baan huren tegen gereduceerd tarief. Dit gereduceerde tarief wordt alleen gegeven als men reeds op de club is en niet kan spelen vanwege weersomstandigheden. Voor meer informatie over de huur van binnenbanen, klik hier.

2. Indien de speler niet over het voor de baan geschikte schoeisel beschikt, dit naar het oordeel van de groundsman en/of een bestuurslid dan wel een door het bestuur daartoe gemachtigde persoon.

3. Indien T.V. Tie-Breakers activiteiten organiseert waarvoor de buitenbanen worden gebruikt (speelrecht beperkt). Zie de clubagenda op de homepage voor reeds bekende data.

4. Op georganiseerde tossavonden (in de regel op maandag in de maand oktober van 19.00-22.00 uur) kan het voorkomen dat er geen banen beschikbaar zijn voor vrij spelen. De winterkaarthouders kunnen dan deelnemen aan de toss. 

5. Indien men zijn/haar winterpas is vergeten, heeft men geen speelrecht. Er zijn geen reservepassen aanwezig en/of er kunnen geen dagpassen worden gekocht.