WinterkaartBij Tie-Breakers kun je als niet-lid een winterpas kopen waarmee je van 1 oktober tot en met 31 maart op onze buitenbanen kunt spelen. Je kunt ook een binnenbaan huren, klik hier.

Volwassenen (vanaf het jaar waarin je 18 wordt)
- geboren in 2001 of eerder
- kosten: zie onder algemene voorwaarden
- de verkoop gaat online in september
- mét KNTLB-pas (van de vereniging waar je 's zomers speelt): na administratieve verwerking gebruik je die pas om onze buitenbanen elektronisch af te hangen.
- zonder KNTLB-pas maar mét winterpas van een eerder jaar: vul het nummer van de winterpas in op het inschrijfformulier.
- zonder KNLTB-pas en voor het eerst spelen bij ons in de winter: stuur mail naar ledenadministratie@tiebreakers.nl. Je ontvangt een ‘bondsnummer’ dat je op het inschrijfformulier invult. Voor de pas betaal je eenmalig € 10,-. Volgend jaar kun je dezelfde pas weer gebruiken, mits je je weer aanmeldt en de bijdrage betaalt.
- Pasfoto: Om de banen te kunnen afhangen is een pasfoto op de winterkaart noodzakelijk. Mail de pasfoto naar ledenadministratie@tiebreakers.nl. Let op: zonder pasfoto kunnen we de inschrijving niet activeren en sta je niet als winterlid vermeld.
- Je pas wordt geldig binnen 48 uur na het succesvol inleveren van inschrijfformulier en toesturen van pasfoto.  

Jeugd (t/m 17 jaar)
- geboren in 2002 of later
- kosten: zie onder algemene voorwaarden
- de verkoop gaat online in september
- ben je géén KNLTB-lid? Mail dan eerst ledenadministratie@tiebreakers.nl  en wij mailen je een ‘bondsnummer’ om in te vullen op het inschrijfformulier. Voor de pas betaal je eenmalig € 10,-. Volgend jaar kun je dezelfde pas weer gebruiken, mits je je weer aanmeldt en de bijdrage betaalt. 
- Pasfoto: Om de banen te kunnen afhangen is een pasfoto op de winterkaart noodzakelijk. Mail de pasfoto naar ledenadministratie@tiebreakers.nl. Let op: zonder pasfoto kunnen we de inschrijving niet activeren en sta je niet als winterlid vermeld.
- Je pas wordt geldig binnen 48 uur na het succesvol inleveren van inschrijfformulier en toesturen van pasfoto.    

Algemene Voorwaarden Winterkaart

1. Met een lidmaatschap van T.V. Tie-Breakers kun je het hele jaar door buiten tennissen op onze gravelbanen. Voor niet-leden is het mogelijk een winterkaart te kopen. 

2. De winterkaart geeft speelrecht op de daartoe aangewezen buitenbanen vanaf 1 oktober 2018 tot en met 31 maart 2019 tussen 09.00-23.00 uur. De KNLTB-pas van niet-leden kan worden geactiveerd als winterkaart.

3. De kosten van de winterkaart zijn:
Senioren (vanaf 18 jaar) met KNLTB-nummer: € 85,-
Senioren (vanaf 18 jaar) zonder KNLTB-nummer: € 95,-
Jeugd (tot 18 jaar) met KNLTB-nummer: € 45,-
Jeugd (tot 18 jaar) zonder KNLTB-nummer: € 55,-  

Automatische incasso en inlevering van een pasfoto zijn verplicht. De bijdrage van € 10,- voor degenen zonder KNLTB-nummer is eenmalig voor het aanmaken van een nieuwe kaart. Deze kaart kan de volgende winterseizoenen opnieuw worden gebruikt na betaling van de dan geldende winterbijdrage.

4. De winterkaart kan alleen aangevraagd worden via deze website.

5. De winterkaart is persoonsgebonden en mag alleen worden gebruikt door de desbetreffende pashouder.

6. Het is niet toegestaan dat houders van een winterkaart professioneel tennisonderricht (laten) verzorgen, tenzij het bestuur van T.V. Tie-Breakers hiervoor toestemming heeft verleend.

7. Houders van een winterkaart kunnen gebruikmaken van de beschikbare faciliteiten in het clubhuis van de vereniging.

8. Winterkaarthouders kunnen een ander introduceren onder dezelfde voorwaarden als de leden van T.V. Tie-Breakers dat wil zeggen: - onbeperkt introduceren maar maximaal één introducé per keer - kosten van € 7,50 per keer ongeacht de speelduur - introduceren is niet mogelijk op dagen met georganiseerde activiteiten

9. De buitenbanen zijn per winterseizoen gemiddeld 6 weken niet bespeelbaar in verband met slechte weersomstandigheden zoals vorst, sneeuw et cetera. Er is geen kostenreductie als de banen wegens weersomstandigheden niet bespeelbaar zijn.

10. Winterkaarthouders kunnen niet deelnemen aan toernooien.

11. Winterkaarthouders kunnen zich onder bepaalde voorwaarden inschrijven voor tennislessen. Neem daarvoor contact op met tennisschool CiC, zie de pagina over lesinformatie, klik hier.


Speelbeperkingen
 

Indien een van onderstaande omstandigheden zich voordoen kan het speelrecht worden opgeschort, beperkt of niet toegestaan worden. Hiervoor is geen restitutie mogelijk.

1. Indien het vanwege weersomstandigheden (o.a. vorst in de grond of na regen) schadelijk is voor de tennisbaan, dit naar het oordeel van de groundsman en/of een bestuurslid dan wel een door het bestuur daartoe gemachtigde persoon.
Als een binnenbaan vrij is bij slecht weer kan men de baan huren tegen gereduceerd tarief. Dit gereduceerde tarief wordt alleen gegeven als men reeds op de club is en niet kan spelen vanwege weersomstandigheden. Voor meer informatie over de huur van binnenbanen, klik hier.

2. Indien de speler niet over het voor de baan geschikte schoeisel beschikt, dit naar het oordeel van de groundsman en/of een bestuurslid dan wel een door het bestuur daartoe gemachtigde persoon.

3. Indien T.V. Tie-Breakers activiteiten organiseert waarvoor de buitenbanen worden gebruikt (speelrecht beperkt). Zie de clubagenda op de homepage voor reeds bekende data.

4. Op georganiseerde tossavonden (in de regel op maandag in de maand oktober van 19.00-22.00 uur) kan het voorkomen dat er geen banen beschikbaar zijn voor vrij spelen. De winterkaarthouders kunnen dan deelnemen aan de toss. 

5. Indien men zijn/haar winterpas is vergeten, heeft men geen speelrecht. Er zijn geen reservepassen aanwezig en/of er kunnen geen dagpassen worden gekocht.

Vragen?

logo

E-mail

Info@tiebreakers.nl

Telefoon

020 - 668 37 84 (clubhuis)

Clubhuis

Valentijnkade 132
1095 KH Amsterdam