Les en training aanbod / inschrijving

Wintercompetitietraining 2023
- Nieuwe opzet -

Al vele jaren werd de wintercompetitietraining die in het weekend in de hal plaatsvindt op ongeveer dezelfde wijze georganiseerd.

Afgelopen maanden is deze training met betrokkenen op zijn trainingsvorm en deelnemersveld geëvalueerd. Er is door het technisch hart van het bestuur van TV Tie-Breakers en CIC Tennis, mede op basis van signalen van de deelnemers zelf, goed nagedacht over wat het doel van deze voor de vereniging zo belangrijke wintertraining nu eigenlijk is, of zou moeten zijn.

Wintercompetitietraining is een belangrijk onderdeel van het technisch beleid van onze club

De training is ooit opgezet voor de betere wedstrijd- en competitiespelers van TV Tie-Breakers om zich technisch, tactisch, fysiek en mentaal voor te bereiden op de voorjaarscompetitie en het komende toernooiseizoen. Daarnaast is de training al jaren een ideale manier om in de winterperiode het spelniveau en (wedstrijd)ritme op niveau te houden en te verbeteren.

Wintertraining is bedoeld voor competitiespelers

Om de bovengenoemde voor de vereniging belangrijke doelstellingen te waarborgen en aan te scherpen, zullen de trainingen vanaf komend winterseizoen 2023-2024 uitsluitend bedoeld zijn voor wedstrijd- en competitiespelers. Om deel te kunnen nemen aan de training moet je de intentie hebben om je ook in te schrijven voor de Voorjaarscompetitie 2024 bij onze vereniging.

Trainen in een andere opzet en aantrekkelijke vorm

De tijdsduur van de training blijft anderhalf uur, net als voorgaande jaren.

Maar de wijze waarop wordt getraind wordt inhoudelijk heel anders. In het eerste deel van de training wordt vanaf dit jaar voornamelijk getraind op technische en fysieke aspecten. In het tweede deel van de training worden in verschillende vormen wedstrijden gespeeld. Met de nadruk op het tactische en mentale aspect. De groepsgrootte (12 spelers op 3 banen) blijft gehandhaafd.

Het totale aantal trainingsdagen wordt teruggebracht van 22 naar 20 weken, maar daarnaast komen er twee toernooidagen (weekenden) bij waar alle spelers aan deelnemen. Tijdens deze twee weekenden speelt iedereen verschillende wedstrijden in toernooivorm (in feite een intern toernooi). Gedurende beide weekenden zal er tactische en mentale begeleiding door een team van CIC-leraren zijn. De winter competitie training calendar 2023-2024 (WCT) vind je in het pdf-bestand onderaan deze webpagina.

Of je in aanmerking voor iedere week trainen of om de week hangt af van je rating op 1-9-2023

a. Spelers en speelsters met een gemiddelde speelsterkte van 4,5 of sterker
Er wordt verwacht dat je “iedere week” komt trainen, maar “om de week” is ook nog steeds mogelijk als “iedere week” om welke reden dan ook je niet lukt.

b. Overige spelers en speelsters
Gezien de grote hoeveelheid deelnemers die verwacht wordt op dit niveau kan je in eerste instantie alleen “om de week” komen trainen. Mocht toch blijken dat er plekken openblijven dan is het wellicht mogelijk om "iedere week" te komen trainen.

Let op! De peildatum van de gemiddelde speelsterkte is 1 september 2023.

Trainingsdata

Het seizoen bestaat uit 22 weken. Twee weken daarvan zijn zoals hierboven uitgelegd toernooiweekenden. Eentje in het eerste deel van het seizoen (2023) en eentje in het tweede deel van het seizoen (2024). Tijdens deze weekenden kunnen we kijken waar iedereen staat qua niveau en wedstrijdritme. De trainingsdata zijn te vinden in de pdf hieronder (WTC). De toernooidagen worden bij de start van de trainingen gecommuniceerd.

Trainers CIC

De trainingen staan onder leiding van Roderik Bratianu en Henk-Maarten Chin. Roderik verzorgt de trainingen op zaterdag tussen 9u00 en 13u30. Henk-Maarten verzorgt de trainingen op zaterdag tussen 13u30 en 18u00 en op zondag tussen 10u00 en 13u00.

Hoe worden de groepen ingedeeld?

De technische commissie zal in samenspraak met de hoofdtrainer CIC, Roderik Bratianu, de indeling van alle groepen maken. Leidend daarbij is de gemiddelde rating op 1 september van dit jaar. Daarbij wordt geen onderscheid gemaakt in geslacht. Heren, dames en anders trainen met elkaar. Gestreefd wordt om 1 à 2 weken voor de start de definitieve indeling te communiceren.

Indeling trainingsdagen en tijden 

De wintercompetitietrainingen vinden plaats op zaterdag en zondag. Het is niet meer mogelijk je op te geven voor een bepaald tijdstip. Je kunt wel een voorkeursdag opgeven (zaterdag of zondag). Bij de indeling zal worden geprobeerd hier rekening mee te houden. De hoogste niveaus starten aan het begin van de dag en gedurende de dag loopt het niveau af.

Om een indicatie van dag/tijd te geven kan onderstaand (tijd)schema worden gehanteerd. Zaterdag: tussen 9 en 12 uur traint niveau 1-4, tussen 12 en 15 uur traint niveau 5-6, tussen 15 en 18 uur traint niveau7-8. Zondag: tussen 10 en 11.30 uur traint niveau 3-4-5 en tussen 11.30 en 13.uur traint niveau 6-7-8.

Lesgeld

Het lesgeld van "om de week trainen" bedraagt € 215,00.- p.p. Het lesgeld van "iedere week trainen " bedraagt € 430.- p.p.

Hoe kun je je aanmelden voor de wintercompetitietraining 2023-2024? (uiterlijk 27 augustus)

Aanmelden kan door een reply te sturen op het e-mail bericht die je hebt gekregen dd. 15 augustus 2023. Graag vermelden als je een voorkeursdag hebt (zaterdag of zondag), of je "iedere week" of “om de week” wil komen trainen en eventueel andere relevante informatie. Deadline voor aanmelden is zondag 27 augustus.

Inschrijven Voorjaarscompetitie 2024 komt later dit jaar

Inschrijven voor de voorjaarscompetitie kan later in het jaar. Alle seniorleden ontvangen vanuit de technische commissie een aparte mail met de uitnodiging zich hiervoor aan te melden.

Reguliere groepslessen buiten

Binnenkort ontvangen alle seniorleden een aparte mail met de uitnodiging voor de reguliere groepslessen op de buitenbanen.

Vragen of informatie?

Mocht je vragen, opmerkingen of feedback hebben over de wintercompetitietraining, dan kan je bellen, mailen of WhatsAppen naar Roderik Bratianu ([email protected] / 06-42527372).

Met vriendelijke groet, mede namens Irene Brouwer (contactpersoon in het bestuur voor het technisch beleid senioren) en Henk-Maarten Chin (CIC Tennis).

Roderik Bratianu
Hoofdtrainer CIC Tennis

* * * * *

 
Tennislessen winterseizon 2023-2024!

Je kunt je vanaf nu aanmelden voor de tennislessen van het winterseizoen 2023-2024 (periode oktober-december). Een lidmaatschap van TV Tie-Breakers is voor deze lessen niet verplicht. Leden krijgen wel voorrang bij de indeling boven niet-leden.

De inschrijving sluit op woensdag 30 augustus en er is beperkt plek!

Opzet winterseizoen: tennislessen en conditietrainingen (optioneel)

In de periode eind september - Kerst schrijf je je in voor 12 tennislessen (met een garantie van 10 uur). Daarbovenop is het volgen van conditietrainingen optioneel. Het gaat om 5 trainingen in de maanden januari en februari (week 2 t/m 6).

De tennislessen worden gegeven op doordeweekse avonden (maandag t/m donderdag) tussen 18u00 en 22u00. Bij voldoende belangstelling kunnen er ook groepen op vrijdagavond gemaakt worden. 

Let op, het inhalen van tennislessen pakken we dit jaar anders aan: Er is nog maar één traditionele inhaalmogelijkheid, namelijk de week voor de Kerstvakantie. 

Voor alle groepen bieden we extra / inhaalevenementen aan. Een evenement in maart en een in juni (weekenden). We maken bij de aanmelding voor deze evenementen geen onderscheid tussen groepen die wel of juist niet aan het minimum aantal uren tennis zijn gekomen. Dat betekent dat voor sommige groepen het evenement als een inhaalevenement kan gelden, en voor andere groepen is dit een extraatje. Op deze evenementen kan je anderhalf uur trainen. 

Op deze manieren zorgen we ervoor dat iedereen voldoende kan trainen. 

De tennislessen starten in de week van maandag 25 september aanstaande. 

Ochtendlessen

Voor de ochtendlessen die begin september starten (direct na de zomervakantie tot eind oktober) zijn er nog een paar plekjes beschikbaar, namelijk:

- Woensdagochtend 09u00-10u00, 1 plek beschikbaar niveau 8, start 6 september, 8 lessen, EUR  125 euro p.p.

- Woensdagochtend 10u00-11u00, 1 plek beschikbaar niveau 8/9, start 6 september, 8 lessen, EUR  125 euro p.p.

- Donderdagochtend 11u00-12u00, 1 plek beschikbaar dames niveau 8/9, start 7 september, 8 lessen, EUR  125 euro p.p.

Ben je hierin geïnteresseerd neem dan gelijk contact op.

Opties en prijzen

Tenniscursus najaar (eind september - eind december) 220 euro p.p. (12 tennislessen, start in de week van maandag 25 september) 

Tenniscursus najaar compleet (eind september t/m februari) 250 euro p.p. (12 tennislessen + 5 conditietrainingen start in de week van maandag 25 september)

Let op: de conditietrainingen zullen in januari en februari plaatsvinden op dinsdagavond en donderdagavond. Dit kan dus een andere avond zijn dan waarop je de tennislessen volgt. De indeling voor de conditietrainingen vindt plaats op basis van beschikbaarheid en niveau.

Planning winterseizoen + lesvoorwaarden

In de pdf hieronder (lessen) vindt je een kalender met daarin de lesweken, vakanties en vrije dagen (onder voorbehoud van wijzigingen) plus de lesvoorwaarden.

Aanmelden

Voor de doordeweekse groepstrainingen is niet onbeperkt plek. Aanmelden gaat daarom op basis van "wie het eerst komt het eerst maalt”. Reageer dus snel als je verzekerd wilt zijn van een trainingsplek. Aanmelden kan t/m woensdag 30 augustus door een reply te sturen op de mail die je op 17 augustus 2023 hebt ontvangen . Graag de volgende gegevens vermelden: 

- welke cursus je graag wilt volgen (tenniscursus najaar / tenniscursus najaar compleet)

- drie voorkeursdagen- en tijden

- speelsterkte/tenniservaring en eventueel andere relevante informatie

- geboortedatum

- mobiel telefoonnummer

- eventueel groep of tennismaatje waar je graag mee wilt lessen (deze personen dienen zichzelf ook op te geven!)

Wanneer krijg je bericht over je plaatsing?

Woensdag 30 augustus sluit de inschrijving. Gestreefd wordt om iedereen half september te informeren over de indeling. Mocht je niet geplaatst kunnen worden dan kom je op een reservelijst terecht. Uiteraard krijg je hier ook bericht over.

Jeugdlessen

De jeugdleden van TV Tie-Breakers hebben reeds een bericht over de winterlessen ontvangen. Heb je die nog niet ontvangen en ben je wel geïnteresseerd, neem dan contact met ons op. 

 

Vragen, opmerkingen of feedback?

Mocht je vragen, opmerkingen of feedback hebben over de tennislessen, dan kunt je altijd bellen, mailen of Whatsappen naarRoderik Bratianu ([email protected] / 06-42527372).

 

Vragen, opmerkingen of feedback?
Mocht je vragen, opmerkingen of feedback hebben over de tennislessen, dan kunt je altijd bellen, mailen of WhatsAppen naar Roderik Bratianu ([email protected] / 06-42527372) of Harold Siekmann ([email protected] / 06-27097406)

tvtiebreakers_lesreglement_zomerseizoen_2023_volwassenen.pdf TB kalender WCT 2023 2024.pdf tvtiebreakers_lesreglement_winterseizoen_202324_volwassenen.pdf TB_kalender_lessen_winterseizoen_2023_2024_volwassenen.pdf