Bestuur

Bestuur van T.V. Tie-Breakers

Voorzitter Theo Schoof
Secretaris Lidy van Sunder
Penningmeester Erik Dooyeweerd
Algemene zaken Pim de Visser
Algemene zaken Toke Sibbel

 

Theo Schoof - voorzitter  

‘Mijn naam is Theo Schoof, bestuurslid vanaf 2013 en sinds 2015 voorzitter van Tie-Breakers. Ik ben al langdurig lid van deze prachtige vereniging en zie het als een grote waarde dat de club groeit, bloeit en vooral zijn unieke karakter behoudt: het best mogelijke tennis met alles wat daarbij hoort, een toegankelijke vereniging die draait op de inzet van zo veel mogelijk leden. Oog voor kwaliteit en duurzaamheid, zorg voor mensen, onderdeel van het verenigingsleven in Amsterdam. En bovenal: een waanzinnig gezellig cluppie! En hoe word je dan voorzitter? Ach, daar rol je in, zo gaat dat! In een periode dat baanuitbreiding, de introductie van een clubmanager en investeringen in duurzaamheid de agenda beheersen. In een periode waarin verbinding een centraal thema is: binnen de vereniging als professionele organisatie, met personeel, structuur en verplichtingen. In een periode waarin gezocht wordt naar nieuwe verhoudingen waarin veel leden actief zijn, gedurende een langere tijd in een team of commissie, of kortdurend rondom een thema of evenement. Verbinding is een belangrijke bestuurlijke opdracht. De club is gezond; er kan veel. Ik heb de tijd, ik voel de energie, dus ja, zo gaat dat!’

mail: [email protected]       

 

Lidy van Sunder - secretaris  

‘Ik ben sinds de oprichting in 1995 lid van Tie-Breakers. In 2009 heb ik mij beschikbaar gesteld voor een bestuursfunctie. Naast de taken die onder het secretariaat en het dagelijks bestuur vallen, heb ik ook personeelsaangelegenheden in mijn portefeuille. Het mag uniek genoemd worden dat onze vereniging betaalde medewerkers in dienst heeft. Een clubmanager, een groundsman en de barmedewerkers. Maar personeel in dienst hebben betekent ook dat je verantwoordelijk bent voor het ten uitvoer brengen van goed werkgeverschap. Een veel omvattende en belangrijke taak waar ik op een zo goed mogelijke manier vorm aan probeer te geven. Ik vind het belangrijk dat de leden zich thuis voelen op onze club. Ieder op zijn of haar eigen manier. Met een ledenaantal van rond de 1300 is dat niet altijd even makkelijk maar met de hulp en inzet van onze medewerkers, commissies en vrijwilligers is Tie-Breakers in de loop van de jaren uitgegroeid tot een gezellige en goed georganiseerde vereniging met uitstekende faciliteiten. En daar mogen we met z’n allen best trots op zijn!’  

mail: [email protected]

 

     

Erik Dooyeweerd - penningmeester  

‘Mijn naam is Erik Dooyeweerd, sinds 2013 penningmeester van Tie-Breakers en al bijna een halve eeuw fanatiek tennisser. Heb mij actief ingezet voor de recente baanuitbreiding en zal betrokken zijn bij onze ambitieuze plannen in de nabije toekomst. We hebben nu de financiële ruimte om te investeren in onze toekomst en zien dat de club daadkrachtig is in het ontwikkelen en implementeren van plannen ten behoeve van de tennissers. Dit alles maakt dat ik met veel plezier in het bestuur zit van de Tie-Breakers.’  

mail: [email protected]

 

     

Pim de Visser - algemene zaken  

‘Wanneer je zoals ik al meer dan twintig jaar lid bent van een vereniging dan kan het niet anders dan dat je Tie-Breakers hebt zien veranderen. Wat ooit klein begon met zes baantjes en een oude kantinekeet heeft zich ontwikkeld tot een van de grootste en mooiste tennisclubs van Amsterdam. Ik kom nog altijd graag op onze schitterend gelegen club met zijn uitstekende faciliteiten. Om zelf actief te tennissen of naar wedstrijden te kijken. Maar ook voor de gezelligheid, om andere mensen ontmoeten, wat te praten en te drinken. Normaal gesproken sta je weinig stil bij het feit dat een en ander alleen maar mogelijk wordt doordat een grote groep mensen, als professional of als vrijwilliger, bereid is veel tijd en energie in hun club te steken. Veranderingen lijken geleidelijk te gaan maar de groei van de club heeft een enorme impact op de cultuur, de organisatie, de veelheid en variatie aan activiteiten en de kwaliteit van het gebodene. Wil je goed en verantwoord besturen en het geheel goed kunnen managen dan volstaat het niet om op de prachtige winkel, die Tie-Breakers heet, te passen. Eigenlijk moet je gisteren al bezig zijn met de toekomst. En hoe goed het ook met onze club gaat, het kan altijd nog beter. Concreet gaat het mij om een zo helder mogelijk perspectief, inspelend op nieuwe kansen, met duidelijke waarden en frisse ambities. Vanuit een breed gedragen visie en een helder geformuleerd samenhangend beleid. Een belangrijke succesfactor daarbij zal de intensivering en versterking van de communicatie met de vele doelgroepen zijn. En dit geldt ook voor een open en transparante dialoog met specifieke groepen leden binnen de club. Een hele uitdaging waarin ik, vanuit mijn expertise op het gebied van strategie-ontwikkeling, beleid en communicatie, een betrokken en actieve rol kan en wil spelen.’  

mail: [email protected]    

 Toke Sibbel
- algemene zaken  

'Hoi tennissers, Toke Sibbel is de naam en ruim 10 jaar lid van de Tie-Breakers met veel plezier. Is het eerst vooral ballen rapen langzamerhand kom je dan toch tot echte rally’s en wedstrijdjes en dan krijg je er steeds meer lol in. Tie-Breakers is in mijn ogen een vereniging waarbij lekker spelen, sportiviteit en gezelligheid voorop staat. Waar je terecht kun als je hogere ambities hebt, recreatief wilt spelen en/of mensen wilt ontmoeten. De Tie-Breakers bestaat grotendeels door inzet van vele leden die al of niet in commissies plaatsnemen of benaderbaar zijn als er een klus geklaard moet worden. In dat kader vind ik het zelf belangrijk mijn steentje bij te dragen, in eerste instantie via de CRET en dan nu sinds 2020 ook als algemeen bestuurslid. Uitdaging is de club te laten floreren in zijn kracht.

Mail: [email protected]