Soorten / contributie

T.V. Tie-Breakers kent verschillende soorten van lidmaatschappen. Hieronder vind je een overzicht van alle soorten en de bijbehorende contributies. Je kunt je aanmelden via de knop "Lid Worden" rechtsboven op deze pagina.
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
- Junioren kunnen zich inschrijven voor het lidmaatschap tot uiterlijk 1 april van een lopend verenigingsjaar. 
- Voor Senioren is er momenteel een wachtlijst is van 2-3 jaar na het moment van inschrijving (lees verder onder de kop "wachtlijst senioren").

Easy tennissers 6 t/m 8 jaar

 • Contributie € 30,- (2019) en  € 60,- (2020) 
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur, alleen onder begeleiding
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Jong-junioren 9 t/m 12 jaar

 • Contributie € 40,- (2019) en € 75,- (2020)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018.

Junioren 13 t/m 17 jaar

 • Contributie € 60,- (2019) en € 100,- (2020)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Speelrecht alle dagen tot 19.00 uur
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Senioren vanaf 18 jaar

 • Contributie € 210,- (bij betaling per incasso € 210,- in twee gelijke termijnen in december en februari)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Onbeperkt speelrecht
 • Tennislessen worden verzorgd door tennisschool CIC, klik hier voor meer informatie.

Studenten/middelbare scholieren 18 t/m 24 jaar

 • Contributie € 155,- (bij betaling per incasso € 155,- in twee gelijke termijnen in december en februari)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Onbeperkt speelrecht
 • Alleen bij tonen van een geldige studentenkaart van een dagopleiding. Deze dient dan elk jaar opnieuw te worden gemaild naar de penningmeester: [email protected]

Dalurenkaart, vanaf 18 jaar (alleen voor bestaande daluren leden, nieuwe daluren leden worden niet meer aangenomen)

 • Contributie € 130,- (bij betaling per incasso € 130,- in twee gelijke termijnen in december en februari)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Speelrecht op werkdagen tot 17.00 uur

Wachtlijst senioren

Op dit moment is er een wachtlijst voor seniorleden. Plaatsing op de wachtlijst vindt plaats na ontvangst van het inschrijfformulier en een geldige pasfoto conform de specificaties op het inschrijfformulier. De kosten voor plaatsing op de wachtlijst zijn € 25. Het bedrag wordt per automatische incasso geïnd. Bij aanvaarding van het lidmaatschap vervalt het verschuldigde entreegeld (€ 25). Het wachtgeld wordt niet teruggestort, mocht je van gedachten veranderen.

De wachttijd is afhankelijk van het moment van inschrijving en is momenteel circa drie jaar. Vanwege de ruime wachtlijst zitten wij helaas al vol t/m 2020. Ook voor 2021 gaat het hard. We sturen in november een bevestiging aan diegenen die vanuit de wachtlijst het jaar erna lid kunnen worden.

Slapend lidmaatschap

Mocht je vanwege een blessure, zwangerschap, verblijf in het buitenland of een andere reden 1 of 2 jaar niet kunnen tennissen, dan is er de mogelijkheid om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen door middel van een "slapend lidmaatschap". Voor een klein bedrag per jaar (zie contributie) blijf je dan lid van de vereniging én van de KNLTB, maar je hebt geen speelrechten en geen bardienstverplichting.

Leden die gebruik willen maken van deze regeling dienen dit voor 1 november kenbaar te maken bij de ledenadministratie. Ook als je het seizoen erna weer normaal lid wilt zijn, dien je dit voor 1 november kenbaar te maken bij de ledenadministratie.

 • Contributie € 45 (bij betaling per incasso € 45 in 2 gelijke termijnen in december en februari)
 • Geen speelrecht

Incasso of zelf overmaken

Nieuwe leden dienen altijd per incasso hun contributie te voldoen. Ook bestaande leden maken het ons makkelijker als ze daartoe toestemming geven. Om het werk van de penningmeester zo efficiënt mogelijk te kunnen doen, worden leden die hun contributie per automatische incasso betalen, op twee manieren bedankt:

 1. Zij krijgen geen € 5,- administratiekosten in rekening gebracht.
 2. Zij betalen in twee termijnen: de eerste helft in december en de tweede helft in februari.

Leden die niet per incasso betalen, dienen hun contributie voor 15 januari van het verenigingsjaar te betalen. Daarvoor krijgen zij in december per mail een factuur. Voor nieuwe leden geldt alleen de automatische incasso mogelijkheid.