Soorten / contributie

T.V. Tie-Breakers kent verschillende soorten van lidmaatschappen. Hieronder vind je een overzicht van alle soorten en de bijbehorende contributies. Je kunt je aanmelden via de knop "Lid Worden" rechtsboven op deze pagina.
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
- Junioren kunnen zich het hele jaar door inschrijven voor het lidmaatschap. Als je in de eerste helft van het jaar (jan t/m jun) lid wordt betaal je voor een heel seizoen. Als je in de tweede helft van het jaar (jul t/m dec) lid wordt betaal je voor een half seizoen.
- Junioren let op de leeftijdgrens: Je wordt gezien als senior in het kalendarjaar dat je 18 wordt. M.a.w., als je bijv. 11 december van dit jaar 18 jaar wordt, kun je je dit jaar alleen als senior lid aanmelden. Met de hieronder vermelde inschrijvingsstop voor senioren kun je dus bij ons tot nader geen lid bij ons worden.
- Voor Senioren vanaf 18 jaar is er vanwege de zeer lange wachtlijst momenteel een ledenstop van kracht. Hierbij wordt ook niemand meer op de wachtlijst opgenomen. Mocht je toch meteen willen tennissen scroll dan naar beneden op deze pagina naar het rubriek "Wachtlijst senioren" waar je een lijst kunt vinden van Amsterdamse tennisverenigingen waar je je direct kunt inschrijven. Zij hebben nl. geen wachtlijst.

Easy tennissers 6 t/m 8 jaar

 • Contributie € 61,- (2021) 
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur, alleen onder begeleiding
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Jong-junioren 9 t/m 12 jaar

 • Contributie € 76,- (2021)
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018.

Junioren 13 t/m 17 jaar

 • Contributie € 102,- (2021)
 • Speelrecht alle dagen tot 19.00 uur
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Senioren vanaf 18 jaar

Let op: Voor Senioren vanaf 18 jaar is er vanwege de zeer lange wachtlijst momenteel een ledenstop van kracht. Hierbij wordt ook niemand meer op de wachtlijst opgenomen.

 • Contributie € 215,- (2021) (bij betaling per incasso € 215,- in twee gelijke termijnen in december en februari)
 • Onbeperkt speelrecht
 • Tennislessen worden verzorgd door tennisschool CIC, klik hier voor meer informatie.

Studenten/middelbare scholieren 18 t/m 24 jaar

 • Contributie € 159,- (2021) (bij betaling per incasso € 159,- in twee gelijke termijnen in december en februari)
 • Onbeperkt speelrecht
 • Alleen bij tonen van een geldige studentenkaart van een dagopleiding. Deze dient dan elk jaar opnieuw te worden gemaild naar de penningmeester: [email protected]

Dalurenkaart, vanaf 18 jaar (alleen voor bestaande daluren leden, nieuwe daluren leden worden niet meer aangenomen)

 • Contributie € 133,- (2021) (bij betaling per incasso € 130,- in twee gelijke termijnen in december en februari)
 • Speelrecht op werkdagen tot 17.00 uur

Wachtlijst senioren

Op dit moment is er een ledenstop van kracht voor senioren vanwege een zeer lange wachtlijst van ca. 300 seniorleden. Hierbij wordt ook niemand meer op de wachtlijst opgenomen.

Plaatsing op de wachtlijst vindt plaats na ontvangst van het inschrijfformulier en een geldige pasfoto conform de specificaties op het inschrijfformulier. De kosten voor plaatsing op de wachtlijst zijn € 25. Het bedrag wordt per automatische incasso geïnd. Bij aanvaarding van het lidmaatschap vervalt het verschuldigde entreegeld (€ 25). Het wachtgeld wordt niet teruggestort, mocht je van gedachten veranderen.

De wachttijd is afhankelijk van het moment van inschrijving en is momenteel circa vier jaar. We sturen in november een bevestiging aan diegenen die vanuit de wachtlijst het jaar erna lid kunnen worden.

** Mocht je toch meteen willen tennissen, dan kan je er ook voor kiezen om je direct in te schrijven bij de onderstaande clubs, want die hebben geen wachtlijst!  

AMVJ                           -  
ATC Kadoelen (hele jaar open, zoals Tie-Breakers)
ATVD- Diemen
ALTC Buitenveldert
ALTC DDV
TOB Tennis
TV Geuzeveld
TV Osdorp
VVGA

Winterkaarten

Winterkaarten zijn bij ons nog wel direct te bestellen, klik hier. Daarvoor is er geen wachtlijst. Je krijgt echter hiermee geen voorrang op de wachtlijst.

Slapend lidmaatschap (update 13-03-2022)

Als je vanwege een blessure, zwangerschap, verblijf in het buitenland of een andere reden langere tijd niet kunnen tennissen en is het de bedoeling dat je te zijner tijd het tennissen weer gaat oppakken, dan is er de mogelijkheid om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen door middel van een "slapend lidmaatschap". Met een slapend lidmaatschap blijf je lid van de vereniging én van de KNLTB, maar je hebt geen speelrechten en geen bardienstverplichting.

Het slapend lidmaatschap moet aangevraagd worden bij de ledenadministratie ([email protected]). Daarbij gelden onderstaande voorwaarden:

1. Het slapend lidmaatschap kan eenmaal per verenigingsjaar worden aangevraagd waarbij een minimale periode van 6 maanden geldt.
2. Indien aangevraagd vóór 1 januari: er is contributie verschuldigd zoals die is vastgesteld voor het slapend lidmaatschap (zie onder contributie).
3. Indien aangevraagd na 1 januari: de contributie wordt berekend/verrekend naar rato van het aantal maanden actief lidmaatschap/slapend lidmaatschap in het lopend verenigingsjaar.
4. Bij de berekening/verrekening van de contributie wordt de (volledige) maand waarin de aanvraag tot slapend lidmaatschap wordt gedaan, beschouwd als actief lidmaatschap.
5. Zonder tegenbericht van het lid verlengt de ledenadministratie stilzwijgend het slapend lidmaatschap voor het volgend verenigingsjaar. Het weer actief maken van het slapend lidmaatschap moet ook via de ledenadministratie worden aangevraagd ([email protected]).

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

6. Omzetten van slapend lidmaatschap naar actief lidmaatschap kan eenmaal per verenigingsjaar. Hierbij geldt een minimale periode van 6 maanden nadat het slapend lidmaatschap is aangegaan.
7. Een in een lopend verenigingsjaar actief gemaakt slapend lidmaatschap kan in datzelfde jaar niet weer worden omgezet naar een slapend lidmaatschap.
8. De verschuldigde contributie wordt berekend naar rato van het aantal maanden slapend lidmaatschap en de nog resterende maanden actief lidmaatschap.
9. Bij de berekening/verrekening van de contributie wordt de (volledige) maand waarin de aanvraag tot actief lidmaatschap wordt gedaan, beschouwd als actief lidmaatschap. 

 • Contributie € 45
 • Geen speelrecht

Betaling

Voor alle soorten van lidmaatschappen gaat de facturering via het systeem ClubCollect. T.z.t. krijg je de nodige informatie via e-mail. Voor vragen hierover neem contact op met de penningmeester: [email protected]