Soorten / contributie

T.V. Tie-Breakers kent verschillende soorten van lidmaatschappen. Hieronder vind je een overzicht van alle soorten en de bijbehorende contributies. 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
- Junioren kunnen zich het hele jaar door inschrijven voor het lidmaatschap. Als je in de eerste helft van het jaar (jan t/m jun) lid wordt betaal je voor een heel seizoen. Als je in de tweede helft van het jaar (jul t/m dec) lid wordt betaal je voor een half seizoen. 
- Junioren let op de leeftijdgrens: Je wordt gezien als senior in het kalendarjaar dat je 18 wordt. M.a.w., als je bijv. 11 december van dit jaar 18 jaar wordt, kun je je dit jaar alleen als senior lid aanmelden. 
- Senioren (vanaf 18 jaar): zie de tekst verder op deze pagina onder het rubriek “Senioren vanaf 18 jaar”.

Easy tennissers 6 t/m 8 jaar

 • Contributie € 64,- (2023) 
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur, alleen onder begeleiding
 • Klik hier voor het inschrijfformulier.
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Jong-junioren 9 t/m 12 jaar

 • Contributie € 79,- (2023)
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur
 • Klik hier voor het inschrijfformulier.
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018.

Junioren 13 t/m 17 jaar

 • Contributie € 106,- (2023)
 • Speelrecht alle dagen tot 19.00 uur
 • Klik hier voor het inschrijfformulier.
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Senioren vanaf 18 jaar

Na een ledenstop van 3 jaar neemt T.V. Tie-Breakers voor het kalenderjaar 2024 weer nieuwe seniorleden aan volgens een 4-stappen procedure. Er is naast de aspirant-leden die nog zullen instromen vanuit onze wachtlijst in 2024 plek voor 50 extra belangstellenden. Wil jij ook in aanmerking komen voor 1 van die 50 extra plekken? Klik hier en lees dan eerst de volgende 4-stappen procedure goed door! Je kunt je tot uiterlijk 30 september 2023 inschrijven. Tot die datum zijn alle vooraanmeldingen gelijk. Daarna zal worden gekeken, zoals beschreven in de 4-stappen procedure, wie de 50 nieuwe leden zijn.  

 • Contributie € 224,- (2023) 
 • Onbeperkt speelrecht
 • Tennislessen worden verzorgd door tennisschool CIC, klik hier voor meer informatie.

Studenten/middelbare scholieren 18 t/m 24 jaar

 • Contributie € 165,- (2023) 
 • Onbeperkt speelrecht
 • Alleen bij tonen van een geldige studentenkaart van een dagopleiding. Deze dient dan elk jaar opnieuw te worden gemaild naar de penningmeester: [email protected]

Dalurenkaart, vanaf 18 jaar (alleen voor bestaande daluren leden, nieuwe daluren leden worden niet meer aangenomen)

 • Contributie € 139,- (2023) 
 • Speelrecht op werkdagen tot 17.00 uur

Wachtlijst senioren

Zie tekst hierboven onder het rubriek “Senioren vanaf 18 jaar”. 

Winterkaarten

Winterkaarten zijn bij ons nog wel direct te bestellen. Daarvoor is er geen wachtlijst. Je krijgt echter hiermee geen voorrang op de wachtlijst voor een reguliere lidschap. Voor meer informatie over winterkaarten, klik hier. Voor het winterseizoen 2022-2023 zijn winterkaarten niet meer te bestellen. 

Slapend lidmaatschap (update 13-03-2022)

Als je vanwege een blessure, zwangerschap, verblijf in het buitenland of een andere reden langere tijd niet kunnen tennissen en is het de bedoeling dat je te zijner tijd het tennissen weer gaat oppakken, dan is er de mogelijkheid om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen door middel van een "slapend lidmaatschap". Met een slapend lidmaatschap blijf je lid van de vereniging én van de KNLTB, maar je hebt geen speelrechten en geen bardienstverplichting.

Het slapend lidmaatschap moet aangevraagd worden bij de ledenadministratie ([email protected]). Daarbij gelden onderstaande voorwaarden:

1. Het slapend lidmaatschap kan eenmaal per verenigingsjaar worden aangevraagd waarbij een minimale periode van 6 maanden geldt.
2. Indien aangevraagd vóór 1 januari: er is contributie verschuldigd zoals die is vastgesteld voor het slapend lidmaatschap (zie onder contributie).
3. Indien aangevraagd na 1 januari: de contributie wordt berekend/verrekend naar rato van het aantal maanden actief lidmaatschap/slapend lidmaatschap in het lopend verenigingsjaar.
4. Bij de berekening/verrekening van de contributie wordt de (volledige) maand waarin de aanvraag tot slapend lidmaatschap wordt gedaan, beschouwd als actief lidmaatschap.
5. Zonder tegenbericht van het lid verlengt de ledenadministratie stilzwijgend het slapend lidmaatschap voor het volgend verenigingsjaar. Het weer actief maken van het slapend lidmaatschap moet ook via de ledenadministratie worden aangevraagd ([email protected]).

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

6. Omzetten van slapend lidmaatschap naar actief lidmaatschap kan eenmaal per verenigingsjaar. Hierbij geldt een minimale periode van 6 maanden nadat het slapend lidmaatschap is aangegaan.
7. Een in een lopend verenigingsjaar actief gemaakt slapend lidmaatschap kan in datzelfde jaar niet weer worden omgezet naar een slapend lidmaatschap.
8. De verschuldigde contributie wordt berekend naar rato van het aantal maanden slapend lidmaatschap en de nog resterende maanden actief lidmaatschap.
9. Bij de berekening/verrekening van de contributie wordt de (volledige) maand waarin de aanvraag tot actief lidmaatschap wordt gedaan, beschouwd als actief lidmaatschap. 

 • Contributie € 48
 • Geen speelrecht

Betaling

Voor alle soorten van lidmaatschappen gaat de facturering via het systeem ClubCollect. T.z.t. krijg je de nodige informatie via e-mail. Voor vragen hierover neem contact op met de penningmeester: [email protected]
 
Spelerspas

Ben je nieuw lid, dan ontvang je binnen 1 à 2 weken je KNLTB-spelerspas op je huisadres.

Moet je die spelerspas altijd meenemen? Ja, je hebt ‘m altijd nodig. Anders kun je niet vrijspelen, niet tossen, niet meedoen met de competitie of aan toernooien bij andere clubs.

Ben je nieuw lid en heb je nog geen KNLTB-spelerspas?

Op vertoon van de mail met bewijs van jouw lidmaatschap kun je een tijdelijke pas bij de bar vragen.
Moet je die spelerspas altijd meenemen? Ja, je hebt ‘m altijd nodig. Anders kun je niet vrijspelen, niet tossen, niet meedoen met de competitie of aan toernooien bij andere clubs.

Spelerspas vergeten?

Voor € 1,50 per speel(afhang)beurt kun je via de bar met de ‘ezelpas’ laten afhangen. De barmedewerker hangt na betaling voor je af.

Is je pas zoek?

Misschien ligt ie achter da bar.
Anders meldt dit dan snel bij Alexandra van der Marel van de ledenadministratie: [email protected]. Er worden hiervoor wel kosten in rekening gebracht, namelijk €7,50. De levertijd van een nieuw aangevraagde pas bedraagt 1 à 2 weken en wordt naar je huisadres gestuurd.