Soorten / contributie

T.V. Tie-Breakers kent verschillende soorten van lidmaatschappen. Hieronder vind je een overzicht van alle soorten en de bijbehorende contributies. Je kunt je aanmelden via de knop "Lid Worden" rechtsboven op deze pagina.
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
- Junioren kunnen zich inschrijven voor het lidmaatschap tot uiterlijk 1 april van een lopend verenigingsjaar. 
- Voor Senioren is er momenteel een wachtlijst is van 2-3 jaar na het moment van inschrijving (lees verder onder de kop "wachtlijst senioren").

Easy tennissers 6 t/m 8 jaar

 • Contributie € 30,- (2019) en  € 60,- (2020) 
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur, alleen onder begeleiding
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Jong-junioren 9 t/m 12 jaar

 • Contributie € 40,- (2019) en € 75,- (2020)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018.

Junioren 13 t/m 17 jaar

 • Contributie € 60,- (2019) en € 100,- (2020)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Speelrecht alle dagen tot 19.00 uur
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Senioren vanaf 18 jaar

 • Contributie € 210,- (bij betaling per incasso € 210,- in twee gelijke termijnen in december en februari)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Onbeperkt speelrecht
 • Tennislessen worden verzorgd door tennisschool CIC, klik hier voor meer informatie.

Studenten/middelbare scholieren 18 t/m 24 jaar

 • Contributie € 155,- (bij betaling per incasso € 155,- in twee gelijke termijnen in december en februari)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Onbeperkt speelrecht
 • Alleen bij tonen van een geldige studentenkaart van een dagopleiding. Deze dient dan elk jaar opnieuw te worden gemaild naar de penningmeester: [email protected]

Dalurenkaart, vanaf 18 jaar (alleen voor bestaande daluren leden, nieuwe daluren leden worden niet meer aangenomen)

 • Contributie € 130,- (bij betaling per incasso € 130,- in twee gelijke termijnen in december en februari)
 • € 5,- administratiekosten indien niet per incasso wordt betaald
 • Speelrecht op werkdagen tot 17.00 uur

Wachtlijst senioren

Op dit moment is er een wachtlijst voor seniorleden. Plaatsing op de wachtlijst vindt plaats na ontvangst van het inschrijfformulier en een geldige pasfoto conform de specificaties op het inschrijfformulier. De kosten voor plaatsing op de wachtlijst zijn € 25. Het bedrag wordt per automatische incasso geïnd. Bij aanvaarding van het lidmaatschap vervalt het verschuldigde entreegeld (€ 25). Het wachtgeld wordt niet teruggestort, mocht je van gedachten veranderen.

De wachttijd is afhankelijk van het moment van inschrijving en is momenteel circa drie jaar. Vanwege de ruime wachtlijst zitten wij helaas al vol t/m 2020. Ook voor 2021 gaat het hard. We sturen in november een bevestiging aan diegenen die vanuit de wachtlijst het jaar erna lid kunnen worden.

Slapend lidmaatschap

Mocht je vanwege een blessure, zwangerschap, verblijf in het buitenland of een andere reden 1 of 2 jaar niet kunnen tennissen, dan is er de mogelijkheid om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen door middel van een "slapend lidmaatschap". Voor een klein bedrag per jaar (zie contributie) blijf je dan lid van de vereniging én van de KNLTB, maar je hebt geen speelrechten en geen bardienstverplichting. Omzetten naar slapend lidmaatschap kan eenmaal per jaar. Omzetten van slapend naar actief na 1 juli, dan dient de helft van de standaard contributie  betaald te worden en voor 1 juli het volledige lidmaatschapsgeld. Van actief naar slapend kan altijd maar dan vindt geen restitutie plaats. 

 • Contributie € 45
 • Geen speelrecht

Betaling

Voor alle soorten van lidmaatschappen gaat de facturering via het systeem ClubCollect. T.z.t. krijg je de nodige informatie via e-mail. Voor vragen hierover neem contact op met de penningmeester: [email protected]