Soorten / contributie

T.V. Tie-Breakers kent verschillende soorten van lidmaatschappen. Hieronder vind je een overzicht van alle soorten en de bijbehorende contributies. 
 
Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december.
- Junioren kunnen zich het hele jaar door inschrijven voor het lidmaatschap. Als je in de eerste helft van het jaar (jan t/m jun) lid wordt betaal je voor een heel seizoen. Als je in de tweede helft van het jaar (jul t/m dec) lid wordt betaal je voor een half seizoen. 
- Junioren let op de leeftijdgrens: Je wordt gezien als senior in het kalenderjaar dat je 18 wordt. M.a.w., als je bijv. 11 december van dit jaar 18 jaar wordt, kun je je dit jaar alleen als senior lid aanmelden. 
- Senioren (vanaf 18 jaar) kunnen hun belangstelling voor het lidmaatschap aangeven door zich in de periode 1 januari-1 september 2024 via deze website aan te melden voor het lidmaatschap 2025.  Zie voor verdere uitleg de tekst onder de rubriek “Senioren vanaf 18 jaar”. 

LIDMAATSCHAPPEN

Easy tennissers 6 t/m 8 jaar

 • Contributie € 71,- (2024) 
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur, alleen onder begeleiding
 • Klik hier voor het inschrijfformulier.
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Jong-junioren 9 t/m 12 jaar

 • Contributie € 88,- (2024)
 • Speelrecht alle dagen tot 18.00 uur
 • Klik hier voor het inschrijfformulier.
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018.

Junioren 13 t/m 17 jaar

 • Contributie € 118,- (2024)
 • Speelrecht alle dagen tot 19.00 uur
 • Klik hier voor het inschrijfformulier.
 • Met ingang van 2019 is de contributie voor jeugdleden losgekoppeld van het lesgeld. De kosten voor de trainingen worden direct door onze tennisschool CIC geïnd. De (ouders van) jeugdleden kunnen dus ook besluiten om alleen lid te zijn en geen les te nemen. Om les te kunnen nemen, moet je kind wel lid zijn van onze vereniging. Dit is aangenomen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 2018. 

Senioren vanaf 18 jaar

 • Inschrijfgeld voor nieuwe senior-leden (eenmalig) € 30,- 
 • Contributie € 184,- (2024) voor senioren van 18 t/m 26 jaar
 • Contributie € 249,- (2024) voor senioren vanaf het jaar dat je 27 wordt
 • Onbeperkt speelrecht

Onze vereniging hanteert geen wachtlijst voor mensen die lid willen worden. In plaats daarvan kan men zich jaarlijks tussen 1 januari en 1 september via deze website onder “lid worden” aanmelden via een zogeheten vooraanmelding voor het lidmaatschap senioren. De eerstvolgende mogelijkheid voor aanmelding voor het lidmaatschap senioren staat weer open vanaf 1 januari 2024. Je meldt je aan voor het volgende jaar (2025). Het aantal nieuwe seniorleden dat maximaal wordt toegelaten, kan jaarlijks verschillen. Gemiddeld bedraagt dit circa 65. Klik hier voor verdere informatie, en vanaf 1 januari tot 30 augustus 2024 het inschrijvingsformulier.

Dal-lidmaatschap

 • Contributie € 155,- (2024)
 • Speelrecht maandag t/m vrijdag tot 17.00 uur, zaterdag en zondag vanaf 18.00 uur, mits er geen competitie of toernooi plaatsvindt 
 • Geen recht op deelname aan KNLTB-competities op zaterdag en zondag

Het dal-lidmaatschap 2024 is exclusief beschikbaar gesteld aan alle seniorleden die ook in 2023 al lid waren. Als het dal-lidmaatschap ook voor 2025 opnieuw wordt opengesteld, zullen de huidige seniorleden 2024 hierover tijdig worden geinformeerd.

Het dal-lidmaatschap staat in geen geval open voor mensen die geen seniorlid van onze vereniging zijn.

* * * * *

Slapend lidmaatschap

 • Contributie € 53,- (2024)
 • Geen speelrecht

Als je vanwege een blessure, zwangerschap, verblijf in het buitenland of een andere reden langere tijd niet kunnen tennissen en is het de bedoeling dat je te zijner tijd het tennissen weer gaat oppakken, dan is er de mogelijkheid om het lidmaatschap tijdelijk te bevriezen door middel van een "slapend lidmaatschap". Met een slapend lidmaatschap blijf je lid van de vereniging én van de KNLTB, maar je hebt geen speelrechten en geen bardienstverplichting.

Het slapend lidmaatschap moet aangevraagd worden bij de ledenadministratie ([email protected]). Daarbij gelden onderstaande voorwaarden:

1. Het slapend lidmaatschap kan eenmaal per verenigingsjaar worden aangevraagd waarbij een minimale periode van 6 maanden geldt.
2. Indien aangevraagd vóór 1 januari: er is contributie verschuldigd zoals die is vastgesteld voor het slapend lidmaatschap (zie onder contributie).
3. Indien aangevraagd na 1 januari: de contributie wordt berekend/verrekend naar rato van het aantal maanden actief lidmaatschap/slapend lidmaatschap in het lopend verenigingsjaar.
4. Bij de berekening/verrekening van de contributie wordt de (volledige) maand waarin de aanvraag tot slapend lidmaatschap wordt gedaan, beschouwd als actief lidmaatschap.
5. Zonder tegenbericht van het lid verlengt de ledenadministratie stilzwijgend het slapend lidmaatschap voor het volgend verenigingsjaar. Het weer actief maken van het slapend lidmaatschap moet ook via de ledenadministratie worden aangevraagd ([email protected]).

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

6. Omzetten van slapend lidmaatschap naar actief lidmaatschap kan eenmaal per verenigingsjaar. Hierbij geldt een minimale periode van 6 maanden nadat het slapend lidmaatschap is aangegaan.
7. Een in een lopend verenigingsjaar actief gemaakt slapend lidmaatschap kan in datzelfde jaar niet weer worden omgezet naar een slapend lidmaatschap.
8. De verschuldigde contributie wordt berekend naar rato van het aantal maanden slapend lidmaatschap en de nog resterende maanden actief lidmaatschap.
9. Bij de berekening/verrekening van de contributie wordt de (volledige) maand waarin de aanvraag tot actief lidmaatschap wordt gedaan, beschouwd als actief lidmaatschap. 

Facturering

Voor alle soorten van lidmaatschappen gaat de facturering via het systeem ClubCollect. T.z.t. krijg je de nodige informatie via e-mail. Voor vragen hierover neem contact op met de penningmeester: [email protected]

Digitale spelerspas

De KNLTB heeft recent een digitale ledenpas gerealiseerd. Deze komt vanaf 1 januari 2024 in de plaats van de plastic ledenpas met magneetstrip waarmee afgelopen jaren in het clubhuis afgehangen kon worden. De digitale ledenpas kun je vinden in onze ClupApp.

Overdag reserveer je van afstand via de Clubapp een baan en een tijd. Je bevestigt je baanreservering met je QR code in het clubhuis bij het afhangbord.

In de avond kun je alleen nog een baan en tijd afhangen op het afhangbord in het clubhuis. Je maakt ook dan gebruik van je QR-code. De gebruikersinstructie hangt nu al boven het afhangbord

Tennislessen

Tennislessen worden verzorgd door tennisschool CIC, klik hier voor meer informatie.

Winterkaarten

Mocht je (nog) geen lid van onze vereniging zijn en toch in de winter willen spelen op ons park, dan kan dat door een winterkaart aan te schaffen. Hiermee kun je in de periode 1 oktober 2024 tot 1 april 2025 buiten tennissen. Voor meer informatie over winterkaarten, klik hier.