Introduceren

Introduceren niet-leden

(Inwerkingtreding 1 januari 2022)

Leden en winterkaarthouders kunnen niet-leden introduceren. De introducé moet worden ingevoerd in het afhangsysteem, zoals gebruikelijk bij het reserveren van een baan. De kosten die zijn gemoeid met het introduceren worden via het afhangsysteem direct geïnd. Zowel het reserveren voor de introducé als de betaling voor de introductie speelbeurt moeten door het lid gedaan worden.

Introduceren gaat overdag via de Clubapp.
- Bij de reservering van de baan, klik op "Introducé toevoegen"
- Naam en e-mail van de introducee invullen
- De introductiebijdrag van EUR 7,50 betalen via de iDeal link dat volgt

Voorwaarden:

1. Tijdens de voorjaars (inhaal) competitieperiode (april tot medio juni) kan alleen worden geïntroduceerd op de dagen waarop géén competitie wordt gespeeld en wel tot uiterlijk 17.00 uur.

2. Na afloop van de voorjaars (inhaal) competitieperiode is introduceren mogelijk op alle dagen van de week en wel van 09.00 uur tot 23.00 uur.

3. Introduceren is niet toegestaan tijdens georganiseerde activiteiten (o.a. toss-avonden, clubkampioenschappen, open toernooien, zomerrecreanten competitie, etc.), ongeacht het aantal banen dat voor een activiteit in gebruik is.

4. Een lid kan per introductie speelbeurt maximaal één persoon introduceren.

5. Per verenigingsjaar mag een lid maximaal zes (6) keer introduceren (zes introductie speelbeurten). Winterkaarthouders mogen maximaal drie (3) keer introduceren (drie introductie speelbeurten).

6. Kosten voor introduceren bedragen voor senioren en dalleden € 7,50 per introductie speelbeurt.

7. Jeugdleden kunnen kosteloos introduceren. De voorwaarden, genoemd onder 1 tot en met 5 gelden ook voor de jeugdleden.