ALV

BALV 2023 op dinsdag 16 april 2024 GAAT NIET DOOR

De bijzondere algemene ledenvergadering (BALV) over de wijziging van de verenigingsstatuten, die was uitgeschreven voor dinsdag 16 april 2024 om 20.00 uur in het clubhuis of de hal van onze vereniging, vindt geen doorgang.

Het beoordelen en verwerken van de ontvangen terugkoppeling uit de laatste ALV vergt meer tijd dan de aanvankelijk verwachte twee weken. Onze statuten zijn een belangrijk instrument voor de vereniging. De recentelijk vernieuwd bestuur wil de nodige zorgvuldigheid betrachten en dit agenda punt naar de volgende ALV verplaatsen.

* * * * *

De informatiesessies rond de nieuwbouw van het clubhuis gaan wél door. Deze worden gehouden op dinsdag 16 april 2024
- De eerste sessie: een online vraag-antwoord mogelijkheid, van 19.00 tot 20.00 uur, te bereiken via een TEAMS link die je per e-mail hebt gekregen. 
- De tweede sessie: een extra inloop mogelijkheid, van 20:30-22.00 uur in het clubhuis, waarbij de plannen nader worden toegelicht.

* * * * *

ALV 2023

De Algemene Ledenvergadering van onze verenigingsjaar 2023 vond plaats op woensdag 3 april 2024 vanaf 20.00 uur in het clubhuis. Inhoudelijk stukken vind je op Vereniging/Organisatie/ Verenigingsdocumenten, klik hier. Om deze documentenpagina te vinden moet je wel eerst inloggen op MijnClub bovenrechts op de website.

* * * * *

Save the date: Renovatie clubhuis in stemming op extra BALV 14 mei
Omdat de agenda van 3 april al vol genoeg is en de aangepaste plannen voor de renovatie van het clubhuis natuurlijk de nodige aandacht verdienen heeft het bestuur besloten hier een aparte BALV (Bijzondere Algemene Ledenvergadering) met de leden over te houden. Op deze speciale ALV zullen de plannen ter stemming worden gebracht om zo tot een besluit te komen.

Schrijf 14 mei dus alvast in je agenda om te komen en je stem uit te brengen. Vier weken van tevoren ontvangen de leden een uitnodiging met de plannen en achtergrondinformatie ter info. Hiervoor is het bestuur op 16 april in een onlinemeeting van 19.00 uur tot 20.00 uur en een inloopavond van 20.00 uur tot 22.00 uur beschikbaar om op al je vragen in te gaan.