ALV

ALV 2022 op dinsdagavond 21 maart 2023
De Algemene Ledenvergadering van onze verenigingsjaar 2022 vindt plaats op dinsdag 21 maart 2023 om 20.15 uur in het clubhuis. De uitnodiging van het bestuur en de agenda worden binnenkort gemaild. De stukken voor de ALV zijn hier te vinden. Nb. Je moet wel op MijnClub inloggen om ze in te kunnen zien.

Naast een terugblik op en verantwoording over 2022 maken we ons als vereniging in 2023 op voor enkele belangrijke uitdagingen in turbulente tijden. Zoals de vraag hoe we zo snel en duurzaam mogelijk van het gas af kunnen komen om de kosten voor de vereniging binnen de perken te houden. Ook de vraag waar we nu staan met het onderhoud en de renovatieplannen voor het clubhuis komt zeker aan de orde. En hoe gaan we na de zeer geslaagde renovatie van het terras verder met de upgrade van ons tennispark? Interessante zaken genoeg voor leden om naar de ALV te komen en van zich te laten horen.