ALV

BALV 2023 op dinsdag 16 april 2024

De eerste van twee bijzondere Algemene Ledenvergaderingen (BALV) van onze vereniging wordt gehouden op dinsdag 16 april 2024 om 20.00 uur in het clubhuis of de hal van onze vereniging.

De agenda voor de vergadering vind je onderaan alle verenigingsdocumenten, klik hier. Om deze documentenpagina te vinden moet je wel eerst inloggen op MijnClub bovenrechts op de website. 

De BALV heeft als 'enige' agendapunt de wijziging van de statuten en het huishoudelijk reglement. Tijdens de ALV van 3 april 2024 werd het quorum (2/3 van alle leden) niet gehaald, vandaar dat je voor deze BALV uitgenodigd wordt. 

De gewijzigde statuten liggen nu ter goedkeuring bij de KNLTB. Wanneer zij akkoord zijn, zullen de bestanden worden geplaatst bij de verenigingsdocumenten op onze site.

* * * * *

ALV 2023

De Algemene Ledenvergadering van onze verenigingsjaar 2023 vond plaats op woensdag 3 april 2024 vanaf 20.00 uur in het clubhuis. Inhoudelijk stukken vind je op Vereniging/Organisatie/ Verenigingsdocumenten, klik hier. Om deze documentenpagina te vinden moet je wel eerst inloggen op MijnClub bovenrechts op de website.

 

* * * * *

Save the date: Renovatie clubhuis in stemming op extra BALV 14 mei Omdat de agenda van 3 april al vol genoeg is en de aangepaste plannen voor de renovatie van het clubhuis natuurlijk de nodige aandacht verdienen heeft het bestuur besloten hier een aparte BALV (Bijzondere Algemene Ledenvergadering) met de leden over te houden. Op deze speciale ALV zullen de plannen ter stemming worden gebracht om zo tot een besluit te komen.

Schrijf 14 mei dus alvast in je agenda om te komen en je stem uit te brengen. Vier weken van tevoren ontvangen de leden een uitnodiging met de plannen en achtergrondinformatie ter info. Hiervoor is het bestuur op 16 april in een onlinemeeting van 19.00 uur tot 20.00 uur en een inloopavond van 20.00 uur tot 22.00 uur beschikbaar om op al je vragen in te gaan.