Grensoverschrijdend gedrag & Vertrouwenscontactpersoon T.V. Tie-Breakers  

Grensoverschrijdend gedrag
Als club staan we grensoverschrijdend gedrag niet toe en willen we dit ook voorkomen. Maar wat wordt daar eigenlijk onder verstaan? Grensoverschrijdend gedrag is een ruim begrip in de sport. Wij spreken van grensoverschrijdend gedrag als er sprake is van ‘enige vorm van ongewenst verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van de persoon wordt aangetast, in het bijzonder wanneer een bedreigende, beledigende, vernederend of kwetsende situatie wordt gecreëerd (sportluchtrecht blauwdruk SI, 2018)’.

Dit gedrag kan verschillende vormen aannemen, zoals agressie, pesten en uitsluiting, discriminatie of (seksuele) intimidatie. Maar ook matchfixing en integriteitsschendingen, zoals fraude of belangenverstrengelingen horen niet in een gezond sportklimaat thuis.  

Vertrouwenscontactpersoon
De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het eerste aanspreekpunt voor eenieder die signalen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag of over een concreet incident,  en een gesprek of melding wilt doen bij de vereniging. Zo’n gesprek is laagdrempelig en hoeft niet direct formeel te worden. De VCP is geen bestuurslid en is onafhankelijk. Je kunt bij de VCP terecht voor een eerste gesprek. Zo’n gesprek is vertrouwelijk en er wordt discreet met de informatie omgegaan. De VCP neemt je serieus, luistert naar je verhaal en wijst je de weg naar mogelijke oplossingen of vervolgstappen. De VCP is niet een formeel meldpunt in de sport; de melder formaliseert zelf de melding bij het bestuur of de sportbond of het Centrum Veilige Sport Nederland (CVSN). De VCP kan daarbij helpen. De VCP is aanspreekpunt voor alle sporters, zowel jeugd als volwassenen, ouders van sporters, coaches en trainers, medewerkers, vrijwilligers, toeschouwers en bestuur.  

Wie is onze VCP?

Binnen onze club is Vera Deltenre aangesteld als onze vertrouwenscontactpersoon. Zij heeft ervaring in het omgaan met vertrouwelijke informatie en gesprekken vanuit ruime werkervaring in HR en als manager. In 2022 heeft zij de training Vertrouwenscontactpersoon gevolgd bij NOC*NSF.

Hoe te bereiken?
Zij is bereikbaar via [email protected], en via onze KNLTB app is ook haar telefoonnummer bekend. Mocht je geen contact op willen nemen met onze VCP maar op een andere manier informatie willen hebben of je verhaal kwijt kunnen is er ook de mogelijkheid via het Centrum voor Veilige Sport Nederland (CVSN), via 0900 20 25 590 of kijk op centrumveiligesport.nl