AVG (privacy)

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Via het stappenplan van de KNLTB hebben wij voldaan aan de minimumeisen die gesteld worden volgens de AVG. Hieronder een korte weergave van het stappenplan. Voor de gegevensverwerkingsovereenkomsten met KNLTB.Club (website, ledenadministratie en facturatie), Sportsupport (loonadministratie), CIC (tennisschool - nog niet getekend) en de KNLTB (in afwachting van de KNLTB) wordt verwezen naar de penningmeester ([email protected]).

Nb. Je blijft baas over je eigen gegevens. Klik hier om te lezen hoe.

Privacy en informatiebeveiligingsbeleid van TV Tie-Breakers:

De privacy- en gegevensbescherming is op het hoogste niveau binnen Tie-Breakers belegd. Binnen het bestuur is de penningmeester verantwoordelijk voor de privacy en gegevensbescherming.

Risicoanalyse m.b.t. privacyrisico’s en de passende technische en organisatorische maatregelen om deze te beheersen (DPIA):

Risico’s zijn er ten aanzien van de persoonlijke gegevens van de ledenadministratie en debiteurenadministratie binnen KNLTB.Club. Dit risico wordt beheerst door middel van maatregelen die genoemd zijn in de KNLTB.Club Privacy Statement.

Daarnaast zijn er risico’s ten aanzien van de verwerking van de gegevens door de tennisschool, de KNLTB en de salarisgegevens van de medewerkers door Sportsupport. Met alle partijen wordt een gegevens-verwerkingsovereenkomst opgesteld, deze zijn op te vragen bij de penningmeester.

Het register ter registratie en behandeling van privacygevoelige gegevens is te verkrijgen bij de penningmeester.

Persoonsgegevens zijn zodanig geclassificeerd dat voldaan wordt aan de wettelijke bewaartermijnen én opdat gegevens tijdig verwijderd kunnen worden. Er bestaat geen wettelijke bewaartermijn ten aanzien van de ledenbestanden. Leden worden automatisch verwijderd uit de bestanden indien zij lid af zijn en al hun openstaande schulden hebben voldaan.

Evaluatie van bestaande contracten met partijen waarmee gegevens worden gedeeld. Verplicht gegevens verwerkersovereenkomsten met die partijen waarmee Tie-Breakers privacygevoelige data deelt zijn:

KNLTB.Club, CIC (tennisschool) en SportSupport (salarisadministratie).

Procedure voor het adequaat anticiperen en afhandelen van een data-lek is als volgt:

Een data-lek dient gemeld te worden bij de penningmeester ([email protected] ) die de Autoriteit Persoonsgegevens binnen 72 uur hiervan op de hoogte stelt. Deze procedure wordt gepubliceerd op de website.

Het privacy bewustzijn van medewerkers en leden wordt verhoogd door gerichte awareness activiteiten m.b.t. wetgeving verenigingen. Het is onderwerp op de Algemene Leden Vergadering en er zijn publicaties en mededeling op de website.

Het privacy- en informatiebeveiligingsbeleid is verder uitgewerkt in de KNLTB.Club Privacy Statement.

Via communicatie op de website worden de betrokkenen geïnformeerd over wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt om de rechten van de betrokkenen te waarborgen.

De functionaris gegevensbescherming is de Penningmeester die te bereiken is via [email protected]