Eigen gegevens de baas

Baas over je eigen gegevens  

Elke vereniging heeft gegevens van haar leden nodig om te kunnen functioneren. Toch is het goed om te weten dat jij daar als lid natuurlijk ook wat over te zeggen hebt.  

WEBSITE: Op het alleen voor leden toegankelijke deel van de site -  inloggen via MijnClub - heb je een rubriek 'Ledenlijst'. Het is een mooi platform als je met andere leden in contact wilt komen. Kijk er ook eens op.

Het is voor ieder lid zelf mogelijk zijn of haar gegevens via ‘mijn profiel’ aan te passen. Geef je er de voorkeur aan dat je telefoonnummer en/of e-mailadres wel of niet zichtbaar is, dan kan je dit zelf aan-/uitvinken.  

BEELDMATERIAAL: Op onze vereniging, zoals bij vele sportverenigingen, worden foto’s gemaakt van mensen door vrijwilligers en anderen tijdens verschillende evenementen. Het is dus mogelijk dat jij vastgelegd bent op een overzichts-/sfeer-/team-/e.d. foto of video die vervolgens geplaatst wordt op de website en/of andere (social) media van de vereniging. In verband met Europese privacy wetgeving is dit toegestaan met als grondslag het ‘gerechtvaardigd belang’ van de vereniging. We doen wel ons best jouw toestemming te vragen, o.a. eenmalig bij het aantreden als lid. Het is wel ondoenlijk tijdens een evenement te herkennen wie niet worden gefotografeerd. Je wordt dus verzocht dit aan eventuele fotografen kenbaar te maken. Als jij onverhoopt toch op een foto op de website of social media verschijnt, terwijl jij had aangegeven dit niet te willen, laat dit dan de webmaster weten ([email protected]). Bezwaren tegen het gebruik van ander beeldmateriaal om andere redenen kunnen ook gericht worden aan de webmaster.