Wachtlijst en bardienst

01 september 2019


Door een probleem de programmering van het nieuwe IT systeem krijgen mensen op de wachtlijst abusievelijk een uitnodiging om bardienst enz. te draaien. Deze mensen kunnen dit mail als onverzonden beschouwen. Alleen leden moeten bardienst e.d. draaien.

Nieuwscategorieën