ALV 2020 verplaatst naar eind juni

05 maart 2021


 

De Algemene Ledenvergadering die voor eind maart op de clubagenda van 2021 stond, is opgeschort tot aan de drempel van de zomer, eind juni. Het bestuur maakt hiermee gebruik van de - vanwege corona - toegestane ruimte voor uitstel van een ALV.    

Dit is gedaan om de informatie-uitwisseling, discussie en besluitvorming met betrekking tot het belangrijke onderwerp vernieuwingsplan park en clubhuis (ook wel bekend onder de naam restyling) goed te laten plaatsvinden op een ALV.  

Gehoopt wordt op een zodanige versoepeling van de coronamaatregelen dat een "face to face" ledenbijeenkomst in óf in de omgeving van het clubhuis tegen die tijd weer tot de mogelijkheden behoort.  

Nieuwscategorieën