Inleiding

Lustrumjaar verlengd tot en met 2021

Het lustrumgevoel 25 jaar Tie-Breakers is na een spetterend begin met de komst van het coronavirus snel weggeëbd. Veel plannen voor dit jaar zijn daarmee in de kast beland. Het grote evenement waarmee in november het lustrum feestelijk zou worden afgesloten, gaat in ieder geval niet door. Andere wat kleinschaligere initiatieven van commissies zullen binnen de gegeven mogelijkheden en beperkingen wellicht nog wel doorgang vinden. Ook de speciale tennisballen en kledingstickers 25 jaar Tie-Breakers blijven gewoon beschikbaar. Hopelijk verbetert de situatie de komende tijd snel. Dan kan in 2021 ons 25-ste lustrumjaar alsnog de feestelijke invulling krijgen die onze vereniging verdient!